Slavica Leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas

Slavica Leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki

red. Joanna Królak, Jerzy Molas

ISZiP, Warszawa 2006, ss. 341

W środowisku slawistycznym pojawiają się co jakiś czas pytania o tożsamość i drogi rozwojowe współczesnej slawistyki. Rodzą się one z poczucia heterogeniczności stosowanych metod i nieprzystawalności występujących w niej poddyscyplin badawczych, zróżnicowania kulturowego obszaru Słowiańszczyzny oraz wątpliwości, czy pokrewieństwo językowe jest wystarczającym kryterium, by można było mówić o wspólnym przedmiocie badań. Tom nasz stanowi ograniczoną do jednego środowiska próbę odpowiedzi na te wątpliwości. (Z przedmowy redaktorów tomu)

Posted in publikacje pracowników, wiadomości and tagged .