Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich

Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich

red. naukowa: Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński

ISZiP, Warszawa 2011

Monograficzny tom studiów Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich powstał w ramach projektu dotowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Złożyło się nań 20 tekstów, w których badania praktyk kulturowych okresu panowania komunistycznych reżimów totalitarnych od roku 1945 w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech oraz dziedzictwa, które owe reżimy pozostawiły po swoim upadku, podjęli wspólnie historycy, literaturoznawcy, antropolodzy, socjologowie, filmoznawcy i teatrolodzy. Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu… nie stanowi w zamierzeniu kolejnego nawiązania do wcześniejszego nurtu prac badawczych, opisujących totalitarne formy władzy, czy rodowód społeczny komunizmu, lecz raczej próbę zrównoważenia dwóch istotnych poziomów refleksji nad totalitaryzmem w krajach Europy Środkowej. Pierwszy z nich jest od dawna obecny w badaniach, podejmuje kwestię totalitaryzmu jako doświadczenia zbiorowego i indywidualnego. Drugi, to stale wzbudzający niepokój aksjologiczny i kontrowersje, z uwagi na wciąż aktualne tło problematyki odpowiedzialności moralnej, nurt poszukujący odpowiedzi na pytanie o dziedzictwo totalitaryzmu i o sposoby włączania go we współczesną świadomość społeczną i kulturową.

(Zaczerpnięto ze wstępu)

Posted in publikacje pracowników, wiadomości and tagged .