J. Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi

Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi

Janusz Siatkowski

Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2015

Wiele pisano o wpływie niemieckiego na języki słowiańskie. Niewiele zaś o sytuacji zgoła odwrotnej – gdy to wyrazy słowiańskie przenikały (i przenikają) na niemiecki obszar językowy. Taką właśnie tematykę podejmuje i bada dogłębnie Profesor Janusz Siatkowski w obszernej publikacji pt. Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, która ukazała się w lipcu br. Profesora znamy przede wszystkim jako wybitnego slawistę, specjalizującego się w bohemistyce, a także w językoznawstwie bułgarskim. Od kiedy zaczął się zajmować problematyką poruszaną w swojej najnowszej książce? Tak sam to ujmuje w przedmowie: „Kontaktami słowiańsko-niemieckimi zainteresowałem się bliżej w czasie, uzyskanego przy wsparciu profesora Reinholda Olescha, pobytu stypendialnego (…) w Niemczech w roku 1980”.

Tom jest imponujący – nie tylko ze względu na objętość (ponad 500 stron), co przede wszystkim z uwagi na swoją zawartość! Z pewnością zainteresuje wszystkich slawistów, a szczególnie tych badających związki słowiańsko-niemieckie.

(ze strony biblioteki ISZiP)

Posted in publikacje pracowników, wiadomości and tagged .