Nowości biblioteczne – jesień ’15

Požgaj Hadži VesnaJezik između lingvistike i politike. Beograd 2013

O „śmierci” języka serbskochorwackiego i o „narodzinach” nowych języków literackich na obszarze byłej Jugosławii opowiada wydany w renomowanej belgradzkiej (!) serii „Biblioteka XX vek” tomik (o niewielkim formacie, ale o wielkiej zawartości!)  pt. Jezik između lingvistike i politike (Beograd 2013). Powstał on z inicjatywy i pod redakcją naukową prof. Vesny Požgaj Hadži z Uniwersytetu w Lublanie. Prof. Požgaj Hadži skomponowała go z siedmiu artykułów, opisujących sytuację językową w sześciu republikach SFRJ (współautorką jednego z tekstów jest sama Redaktorka). Artykuły te stanowią w istocie rozdziały pionierskiej monografii socjolingwistycznej, obejmującej cały obszar byłej Jugosławii.

Chyba nawet nie wypada przypominać (choć wypada szczególnie mocno podkreślić!), że prof.Vesna Požgaj Hadži gościła w naszym Instytucie w maju roku bieżącego.

Peričić Helena, Tekst, izvedba, odjek. Zagreb 2008

Pani prof. Helena Peričić z Zadaru (drugiego po Zagrzebiu ośrodka uniwersyteckiego Chorwacji) była gościem naszego Instytutu w marcu br. Jednym z jej darów jest ta właśnie publikacja teatrologiczna. Zawiera trzynaście artykułów poświęconych dramatowi chorwackiemu i obcemu ‒ przeważnie w ujęciu komparatystycznym. Autorka podkreśla we wstępie, że w pierwszej części znalazły się studia (pięć tekstów) poświęcone problematyce historii teatru chorwackiego i jego repertuarowi (także temu obcemu). W części drugiej (osiem artykułów) Peričić pisze o rodzimej, czyli chorwackiej, produkcji dramaturgicznej drugiej połowy XX wieku. Spotykamy tu nazwiska tych najwybitniejszych współczesnych: Krležy, Slamniga, Šoljana, Paljetaka i Gavrana.

Hansen-Kokoruš Renate (red.), Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia. Hamburg 2014

Renate Hansen-Kokoruš z austriackiego Grazu przyjechała do ISZiP w charakterze „visiting professora” w marcu tego roku. Opracowany przez nią tom stanowi plon międzynarodowej konferencji pt. Twarzą w twarz z teraźniejszością. Transformacja w krajach byłej Jugosławii (taki też tytuł nosi książka), która odbyła się w Grazu  w marcu 2014 r. Poruszano tam problematykę wojny oraz późniejszych przemian politycznych i kulturowych na obszarze niegdysiejszej SFRJ. Wszystko z punktu widzenia artystów (The Artists’ View), czyli: jaki to miało wpływ na sztukę. Większość artykułów (w języku chorwackim, częściowo po angielsku) koncentruje się na tematyce kinematografii (w mniejszym stopniu tekstów literackich powstałych po rozpadzie Jugosławii). Prof. Hansen-Kokoruš analizuje w swoim referacie najnowsze filmy „postjugosłowiańskie” pod kątem problemów   tożsamościowych (przynależności/nieprzynależności narodowej) w krajach byłej Jugosławii.

Posted in nowości biblioteczne and tagged , , .