Jugosławia & Ukraina z perspektywy Nowej Zelandii

18 kwietnia (w środę) o godzinie 9.45 w sali nr 11 A naszego Instytutu odbędzie się wykład prof. Roberta Davida Greenberga z Uniwersytetu w Auckland pt. „The Yugoslav Legacy and the Current Conflict in Ukraine: How Fake News Can Feed Ethno-Linguistic Nationalism”. Jak zapowiada prof. Greenberg: „This is quite sociolinguistic and talks about the connection between Milošević and  Putin and the fake news story of Milošević’s last speech  and creates some parallels between the situation in Ukraine and ex-Yugoslavia”.

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Slawistyki i Polonistyki, jak również studentów i pracowników naukowych spoza Wydziału Polonistyki, szczególnie ukrainistów, rusycystów i białorutenistów oraz wszystkich zainteresowanych problemem rozpadu Jugosławii i sytuacją polityczną w Europie Wschodniej.

O prof. Greenbergu: http://www.arts.auckland.ac.nz/people/rgre425

Posted in wiadomości, wydarzenia.