Zagraniczne praktyki studenckie Erasmus

 Zagraniczne praktyki studenckie (SMP) do krajów programu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

Rok akademicki 2017/2018

120 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

(Komunikat BWZ nr 7/18/SMP/2017/2018)

  1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
  2. Maksymalny okres finansowania pobytu na praktyce wynosi 180 dni, przy czym praktyka musi być zrealizowana do 09.2018 r. Student może wyjechać na praktykę na dłuższy okres niż 180 dni, ale bez finansowania, pod warunkiem posiadania odpowiedniego „kapitału mobilności”.
  3. Miesięczne stypendium  wynosi:

600 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;

550 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;

450 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

  1. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 3 dokumentów:
  • zgłoszenie kandydatury studenta;
  • porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  • oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.

Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068

Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu.

 Sylwia Salamon

                            Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

Posted in ogłoszenia, praca, stypendia and tagged .