Godziny dziekańskie na Wydziale Polonistyki 4 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie dni wolnych dla pracowników Wydziału Polonistyki
Na podstawie § 43 ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki zarządzam co następuje:
§1
1. Dzień 2 maja 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć w związku z kalendarzem akademickim na rok 2017/2018.
2. W dniu 4 maja 2018 r. zarządzam godziny dziekańskie na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
3. W dniu 30 kwietnia 2018 r. zajęcia mogą być przeniesione na inny termin w uzgodnieniu prowadzących zajęcia ze studentami.
§2
1. Dzień 2 maja 2018 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
2. W dniach od 1 maja 2018 r. do 3 maja 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3. W dniu 4 maja 2018 r. budynki zamknięte będą od godz. 16.00.

Dokument w załączniku: Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Polonistyki UW 2018

Posted in ogłoszenia, ogłoszenia sekretariatu, wiadomości.