Harmonogram sesji letniej 2018

Letnia sesja egzaminacyjna 2017/18

Przedmiot
Egzaminator
Dzień
Godzina 
sala
Forma

I rok

Lektorat języka serbskiego A2 mgr T. Vuković 11.06 10:00-13:00 11A pisemny
    14.06 13:00-15:00 4 ustny
Lektorat języka czeskiego A2 mgr A. Jakubowska 22.06 10:00-13:00 4 Polonistyka pisemny
  mgr T.Piotrowska-Małek 26.06 10:00-15:00 4 ustny
Lektorat języka bułgarskiego A2 mgr Y.Ilieva-Cygan 19.06 10:00-13:00 4 pisemny
    21.06 10:00-14:00 4 ustny
Wstęp do językoznawstwa dr J.Molas 27 i 28.06 od 10:00 Gab. Belwederek ustny
  dr E. Kaczmarska 25.06 12:00-15:00 11AB pisemny
POWI dr E. Kaczmarska 29.06 13:00-17:00 11AB obecność zalicza
Historia Bułgarii mgr A. Kosieradzka 11.06 14:00 3 pisemny
Historia Serbii mgr M. Skrzeszewska 08.06 13:15 3 pisemny
Dzieje regionu Bałkany dr M. Falski 13:06 10:00-11:00 3 pisemny
  14.06 10:00-15:00 gab.Belwed. ustny
15.06 10:00-15:00 14 ustny
Historia Czech dr J.Królak 13.06 10:00 11AB pisemny
Dzieje regionu – Czechy i Słowacja dr hab.  P. Pająk 20.06 10:00-14:00 14 ustny
Wiedza o sztuce Serbii dr hab. M. Bogusławska 18.06 13:00-16:00 11A ustny/ustny
Wiedza o sztuce Czech dr J.Królak 15.06 10:00 11AB pisemny
Wiedza o sztuce Bułgarii mgr A. Kosieradzka 18.06 14:00 3 pisemny
Antropologia kultury mgr E. Serafin 28.05 09:00-11:00 Belweder termin zerowy
  30.05 08:00-12:00 14 termin zerowy
  21.06 09:00-13:00 11A ustny
grupa 1 22.06 09:00-13:00 11A ustny
grupa 2 dr hab. M. Bogusławska 20.06 13:00-16:00 Belweder ustny
Analiza tekstu literackiego dr J. Królak do 17.06     praca
  dr S. Siedlecka do 22.06     praca

                          II  rok

Lektorat języka chorwackiego B2 mgr A. Marković 12.06 15:00-17:30 5 pisemny
    15.06 11:00-12:30 gab.Belwed. ustny
 Lektorat języka czeskiego B2 mgr A.Jakubowska 25.06 10:00-13:00 5 pisemny
    27.06 10:00-13:00 5 ustny
  mgr P. Pierścieniak 19.06 13:00-15:00 11A pisemny
  mgr M. Schromová 20.06 13:00-16:00 11A ustny
Lektorat języka słowackiego B2 dr hab. M. Ivanová 06.06 08:00 Belweder zerowy pisemny
    07.06 09:45 gab.Belwed. zerowy ustny
    11.06 14:00 Belweder pisemny/ustny
Literatura Chorwacji I dr M. Falski 20.06 10:00-12:00 Belweder pisemny
    21.06 10:00-15:00 gab.Belwed. ustny
Literatura  Czech I dr hab. M.Filipowicz 12.06 11:30-13:30 11A ustny
Literatura Słowacji I prof. J. Goszczyńska 12.06 10:00 14 ustny
Gramatyka opisowa j. chorwackiego dr J. Molas 15.06 10:00-11:30 Belweder test
Gramatyka opisowa j. czeskiego dr M.Hebal-Jezierska 18.06 10:00-12:00 3 pisemny
Gramatyka opisowa j.słowackiego dr hab. M. Ivanová 18.06 14:00 4 pisemny
Kultura popularna Czech dr hab. R. Kulmiński 19.06 10:00-11:30 11A test
Kultura popularna Chorwacji dr hab. P. Pająk ostatnie zajęcia     test
Kultura popularna Słowacji dr A. Kobylińska . . . praca pisemna

                     III rok

Lektorat języka czeskiego C1 dr hab. E.Pallasova 15.06 09:00-14:00 8 Polonistyka  pisemny
    21.06 09:00 5 ustny
Lektorat języka serbskiego C1 mgr T. Vuković 12.06 13:00-16:00 11B pisemny
    13.06 10:00-13:00 5 ustny
Lektorat języka słoweńskiego C1 dr J. Suler-Galos 14.06 10:00-13:00 3 pisemny
    15.06 10:00-12:00 3 ustny
Współczesne życie społ.-polit. Czech dr hab. M. Filipowicz 18.06 10:00-11:00 11A ustny
Współczesne życie społ.-polit. Serbii dr hab. M. Bogusławska 18.06 10:00-12:00 11B pisemny
Współczesne życie społ.-polit. Słowenii dr M. Cmiel-Bażant 07.06. 15:00 11B zerowy pisemn.
28.06 10:00 4 pisemny
21.06 12:00 11B zerowy ustn.
29.06 10:00 11B ustny
Literatura Serbii II dr hab. M. Bogusławska 08.06 13:30-15:00 Belweder zerowy ustny
11.06 10:00 gab.Belwed. ustny
Literatura Czech II dr J. Królak 20.06 10:00 11A ustny
Literatura Słowenii II dr M. Cmiel-Bażant 06.06. 11:30 Belweder zerowy pisemn.
25.06 10:00 Belweder pisemny

             I rok (magisterskie)

Lektorat języka czeskiego mgr P. Pierścieniak 19.06 13:00-15:00 11B pisemny
  mgr M. Schromová 20.06 10:00-12:00 11B ustny
Lektorat języka bułgarskiego dr hab. I. Genew-Puhalewa 12.06 10:00-13:00 4 pisemny
  mgr Y.Ilieva-Cygan 12.06 15:00-16:00 gab.Belwed. ustny
Lektorat języka słowackiego dr hab. M. Ivanová 06.06 09:45 4 zerowy pisemny
    07.06 08:00 gab.Belwed. zerowy ustny
    12.06 14:00 Belweder pisemny/ustny
Lektorat B języka słowackiego A2 mgr M. Kalinowska ostatnie zajęcia 08:00-9:30 11B pisemny
  mgr M. Rozenberg 11.06 09:30-11:00 4 ustny
Lektorat B języka słoweńskiego A2 dr J. Bilińska 13.06 10:00-13:00 Belweder pisemny
    15.06 11:30-14:30 Belweder ustny
Antropologia polityki – Bułgaria dr S. Siedlecka ostatnie zajęcia      
Antropologia polityki – Czechy mgr A. Kaczorowski do 22.06     praca pisemna
Antropologia polityki – Słowacja dr A. Kobylińska       praca pisamna
Tradycje językowe Bułgarii dr hab. I. Genew-Puhalewa 19.06 11:30-13:30 gab.Belweder ustny
Tradycje językowe Czech prof. Zb. Greń 22.06 9:00-12:00 14 ustny
Tradycje językowe w Słowacji dr hab. M. Ivanová 19.06 10:00-12:00 5 ustny
Pisanie tekstów w języku specjalności:          
czeski dr hab. E.Pallasova do 08.06     praca pisemna
słowacki dr hab. M. Ivanová do 08.06     praca pisemna
bułgarski dr hab. I. Genew-Puhalewa 29.05 16:30-18:00 14 termin zerowy

             II rok (magisterskie)

Lektorat B – język bułgarski B2 mgr G. Kominek 11.06 09:00-11:00 3 pisemny/ustny
Lektorat B – język serbski B2 mgr T. Vuković 12.06 10:00-13:00 5 pisemny
  13.06 13:00-15:00 5 ustny
Relacje międzykulturowe – Czechy i Słowacja dr hab. M.Filipowicz,                   dr A. Kobylińska 19.06. 11:00-12:00 14 ustny
Relacje międzykulturowe – Chorwacja i Słowenia dr M. Cmiel-Bażant,                dr J. Molas 22.06 10:00 5 ustny

                  FAKULTETY

Od avantgarde k retrogardi – oblike provokacije v slovenski kulturi dr M. Cmiel-Bażant termin oddania do 24.06     esej
Imagi-nacija. Prikazi nacionalnog identiteta u vizualnoj kulturi država bivše Jugoslavije dr E. Wróblewska ostatnie zajęcia      
Bogomili. Od Nemanjinih Babuna do današnjeg etnopolitičkog bogomilizma prof. J. Mindak-Zawadzka 14.06 12:00-15:00 14 ustny
    21.06 12:00-16:00 14 ustny
Polszczyzna z perspektywy południowo-wschodniego bieguna Słowiańszczyzny prof. J. Mindak-Zawadzka 19.06 12:00-14:00 14 ustny
    28.06 12:00-15:00 14 termin dla chorych
Perswazja, manipulacja i agitacja w języku na podstawie kampanii wyborczych mgr A. Błachowicz-Wolny 25.06 11:00-13:00 3 pisemny
Kazališni lektorat: hrvatski na sceni mgr A. Marković ostatnie zajęcia   11A  
Dygitalizacja słowników a rekomendacje TEI (Text Encoding Initiative) dr J. Bilińska ostatnie zajęcia 13:15-14:45 11A prezentacje

LEKTORATY ŻETONOWE

Lektorat chorwacki – żetonowy mgr A. Marković 12.06 11:00-13:30 3 pisemny
    15.06 09:00-10:30 5 ustny
Lektorat chorwacki – kurs internet. mgr A. Błachowicz-Wolny 25.06 13:30-15:30 3 pisemny

   EGZAMINY Z LEKTORATÓW CERTYFIKACYJNYCH

Język chorwacki B1,B2   18.06 10:00 3 pisemny
  20.06 10:00 3 ustny
Język czeski B1, B2 mgr T.Piotrowska-Małek 19.06 10:00 3 pisemny
  21.06 10:00 3 ustny
Język serbski B2 mgr T.Vuković 15.06 09:00 5 pisemny
  15.06 15:00 5 ustny
Język litewski B1   13.06 10:00 11B pisemny
  13.06 15:00 Belweder ustny

Posted in ogłoszenia, zaliczenia, egzaminy.