„Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zaproszeni są: studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry oraz promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej.

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:

  • Wydział „Artes Liberales”,
  • Wydział Filozofii i Socjologii,
  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
  • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
  • Wydział Polonistyki,
  • Wydział Psychologii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl lub do kontaktu z Biurem Karier UW i koordynatorem projektu: innohuman@adm.uw.edu.pl

Posted in ogłoszenia, stypendia, warsztaty, szkoły.