Nowości biblioteczne – październik ’18

Patrycjusz Pająk, Arcydzieła chorwackiego filmu fabularnego

Warszawa 2018

Jest to pionierska na polskim gruncie monografia chorwackiej kinematografii. Kinematografii – jak autor stwierdza we wstępie – „najsłabiej znanej w Polsce i innych regionach Europy”. Jednym z powodów takiej (można powiedzieć:) ignorancji jest brak reżysera z Chorwacji, który zdobyłby w świecie popularność Emira Kusturicy („wizytówki kina serbskiego”). Nie znaczy to jednak, że nie pojawiły się w kinie chorwackim arcydzieła miary europejskiej. Właśnie o nich opowiada świeżo wydana publikacja Patrycjusza Pająka. Jej celem jest próba (udana!) przybliżenia polskiemu czytelnikowi piętnastu filmów, które można uznać za arcydzieła. Wybór jest – jak konstatuje autor – subiektywny. Jednocześnie prezentuje – w porządku chronologicznym – kanon chorwackiej kinematografii. Dodatkowy atut książki stanowią zarówno ilustracje, jak też wyczerpująca filmografia, obszerna bibliografia oraz dwa indeksy.

Posted in nowości biblioteczne, wiadomości and tagged , .