Stypendia bilateralne – ważne zmiany

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej www.nawa.gov.pl (zakładka Programy NAWA; Programy dla studentów polskich), znajduje się oferta wyjazdów stypendialnych dla studentów w ramach współpracy bilateralnej. Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z Regulaminem Programu wymiany osobowej studentów w ramach współpracy bilateralnej.

Uwaga: 11 XII odbędzie się wydziałowe spotkanie informacyjne w sprawie oferty wyjazdowej i nowych zasad aplikowania. Godz. 17.00, sala nr 17 w gmachu polonistyki.

W związku z nowymi zasadami ubiegania się o wyjazd zagraniczny, od roku akademickiego 2018/2019 Biuro Spraw Studenckich nie pośredniczy w składaniu dokumentów przez studenta do NAWA. Nabór odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie wskazanej przez NAWA. Kandydaci nie będą jak dotychczas wyznaczani w ramach jednostek uniwersyteckich, ale muszą zgłosić się sami.

Jednocześnie informujemy, że jednym z wymaganych przez NAWA dokumentów jest pismo uczelni popierające udział wnioskodawcy w programie, które kandydatom będzie wystawiało Biuro Spraw Studenckich UW.

W celu otrzymania ww. pisma student/ka musi dostarczyć do Biura Spraw Studenckich wypełniony i podpisany przez kierownika/z-cę kierownika jednostki dydaktycznej załącznik nr 2 do wspomnianego wyżej Regulaminu, na podstawie którego Biuro Spraw Studenckich wyda studentowi pismo z ramienia uczelni.

Posted in ogłoszenia, stypendia and tagged .