„Mały język, wielki temat” – nabór tekstów

Języki słowiańskie stanowią jedną z największych grup w rodzinie języków indoeuropejskich. Obok silnych języków państwowych, cieszących się politycznym wsparciem i prestiżem, są wśród nich także języki małe, o niepewnym statusie, których przetrwanie jest zagrożone. Wiele z nich kształtowało się na obszarach pogranicznych, pod wpływem kontaktów z niesłowiańskimi grupami etnicznymi i ich kulturą. Inne stanowią pozostałość starszych form i dzięki izolacji zachowały ciekawe dla badaczy archaiczne cechy lub przeciwnie – wytworzyły nowe, nieznane skądinąd rozwiązania.

To właśnie mniejszości językowe Słowiańszczyzny w całym jej bogactwie – użytkownicy języków słowiańskich, ale również niesłowiańskie grupy etniczne i językowe, na których dzieje słowiańscy sąsiedzi wywarli wyraźny wpływ – stanowiły temat konferencji „Mały język – wielki temat” współorganizowanej przez ISZiP UW na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Przyszły tom „Zeszytów Łużyckich” zawierał będzie teksty autorstwa uczestników konferencji, ale zachęcamy również do przesyłania prac osoby, które nie brały w niej udziału, ale zajmują się przedstawionym zagadnieniem.

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy językoznawców, antropologów, kulturoznawców, etnologów, historyków i wszystkich badaczy zajmujących się językiem oraz jego związkami z kulturą i tożsamością. Tematem nadsyłanych artykułów mogą być zarówno języki słowiańskich mniejszości bezpaństwowych (Kaszubi, Łużyczanie, Rusini), języki sporne, nieuznawane i in statu nascendi (języki literackie obszaru byłej Jugosławii, etnolekt śląski itp.), jak i duże języki słowiańskie funkcjonujące jako języki mniejszości narodowych poza swoim państwem, a także języki niefoniczne (migowe) słowiańskiego obszaru kulturowego.  Zachęcamy również do przyjrzenia się słowiańsko-niesłowiańskim kontaktom językowym na pograniczach i wyspach językowych oraz niesłowiańskim językom mniejszości, widzianym jako przykłady ochrony prawnej, działań rewitalizacyjnych i kodyfikacyjnych, mające odniesienie do sytuacji mniejszości na Słowiańszczyźnie.

Równolegle pod tym samym tytułem przygotowywany jest pokonferencyjny numer czasopisma Instytutu Slawistyki PAN „Adeptus”, skierowanego do młodych badaczy – studentów i doktorantów (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/index). Teksty do wybranego z dwóch czasopism prosimy przesyłać do 1 marca 2019 zgodnie z zasadami podanymi na stronach internetowych czasopism lub na adres mailowy MJWT2018@gmail.com.

Posted in konferencje ISZiP, wiadomości and tagged .