(P)o Galicji: “jeszcze więcej problemów!” – konferencja 5.-6.06.

Zapraszamy serdecznie na konferencję (P)o Galicji: jeszcze więcej problemów!”, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 5-6 czerwca.

Organizatorzy: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW;
Zakład Literatury XX i XXI wieku (Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW);
Institut für Slawistik der Universität Wien

Konferencja została zorganizowana z okazji sześćdziesiątych piątych urodzin cenionego w Polsce austriackiego slawisty prof. Aloisa Woldana. Dotyczyć będzie ona m. in.: dziedzictwa Galicji w wymiarze materialnym, jak i w zakresie idei kulturowo-społeczno-politycznych oraz nawiązań do historycznej różnorodności (kulturowej i religijnej) jako trudnej przeszłości Galicji oraz ideologizacji, które wykorzystują Galicję jako nośnik określonych znaczeń.

Program konferencji Po Galicji jeszcze więcej problemów

Posted in konferencje slawistyczne, wiadomości.