Boszniacki nacjonalizm

Strategie budowania narodu po 1995 roku

Tomasz Rawski

Książka absolwenta i współpracownika naszego Instytutu, dr. Tomasza Rawskiego, poświęcona jest zagadnieniu budowania narodów w Europie Południowo-Wschodniej. Autor na przykładzie nacjonalizmu boszniackiego w Bośni i Hercegowinie pokazuje, że naród powstaje w trakcie nieustannej walki politycznej o treści symboliczne, które stanowią o jego istocie. Na podstawie reinterpretacji historycznego procesu wyłaniania się boszniackiego nacjonalizmu oraz systematycznej analizy współczesnej polityki pamięci odnoszącej się do wojny lat 1992–1995 przedstawia specyfikę procesu budowania narodu – jego złożoną, wielowątkową dynamikę, pełną wewnętrznych napięć, tarć i sprzeczności.

Informacje o książce
Zobacz więcej na:  http://trawski.net.

Posted in publikacje pracowników, wiadomości.