Wszyscy jesteśmy równoważni

to kampania skierowana do wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego promująca równość i przeciwdziałająca wszelkim rodzajom dyskryminacji na uczelni.

W najbliższych tygodniach jej twórcy przedstawią serię materiałów informujących o tym, czym są: dyskryminacja, mobbing, mowa nienawiści, jak przeciwdziałać tym zjawiskom oraz gdzie szukać pomocy.

Więcej informacji: http://rownowazni.uw.edu.pl/

Kampania antydyskryminacyjna jest częścią Strategii rozwoju zasobów ludzkich w Uniwersytecie Warszawskim, która uwzględnia zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in Research).

Posted in wiadomości, wydarzenia.