Budynek ISZiP zamknięty od 16.03.

W związku z rozporządzeniami Rektora UW oraz Dziekana Wydziału Polonistyki od dnia 16.03.2020 zamknięte będą budynki Wydziału Polonistyki. Wszyscy zatrudnieni na UW pracują w tym czasie zdalnie, jedynie część administracji ogólnouczelnianej pełni dyżury. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Rozporządzeniu z 17 marca:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5325/M.2020.136.Zarz.57.pdf

 

 

Posted in wiadomości, wydarzenia.