Przedłużenie okresu zajęć w formie on-line do końca roku akademickiego

21 maja rektor UW wydał nowe zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Dokument zmienia niektóre wcześniejsze uczelniane akty wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym komunikacie:

Zarządzenie rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja

 

 

Posted in wiadomości, wydarzenia.