Druga tura rekrutacji na studia slawistyczne

Ogłaszamy drugą turę rekrutacji na studia slawistyczne. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się w zakładce DLA KANDYDATÓW.

Spis potrzebnych dokumentów znajdą Państwo na stronie Harmonogram rekrutacji.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Komisja Rekrutacyjna udziela przez system IRK lub pod adresem rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl

Ważne terminy:

Studia pierwszego stopnia 5.09.-1.10.2020

Studia drugiego stopnia     24.09.-1.10.2020

Rejestracja w systemie IRK

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych i wprowadzania wyników przez kandydatów/kandydatki 2.10.2020

Dodatkowe egzaminy sprawdzające znajomość języka na studia 2. stopnia 7-8.10.2020

Zatwierdzenie wyników rekrutacji przez Rektora 7-9.10.2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji 12.10.2020

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów 13-14.10.2020

Posted in wiadomości, wydarzenia.