Aleksandra Feder na 1 miejscu w rekrutacji do szkoły doktorskiej

Gratulujemy serdecznie naszej absolwentce, Aleksandrze Feder, która otrzymała pierwszą lokatę w procesie rekrutacji na na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

Promotorką pracy magisterskiej i planowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. Magdalena Bogusławska.

Za pracę magisterską pt. Rola obiektu sakralnego w procesie (re)konstruowania teologii narodowej. Przypadek Świątyni Świętego Sawy w Belgradzie, pani Aleksandra otrzymała ocenę celującą.

Poniżej zamieszczamy list gratulacyjny od Rektora UW, profesora Alojzego Z. Nowaka.

Posted in wiadomości, wydarzenia.