Mniejszości Bałkanów Wschodnich: Zeszyty Łużyckie 54

Ukazał się właśnie 54 tom “Zeszytów”, pod redakcją dr hab. Iliany Genew-Puhalewej oraz dr. Ignacego M. Dolińskiego, w odnowionej szacie graficznej. Zachęcamy do lektury! Czasopismo w wersji online jest dostępne na stronie: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/zl/issue/view/44

Zapraszamy również do udziału w tworzeniu 56 numeru czasopisma, poświęconego mniejszościowym typom współczesnej rodziny:

http://slawistyka.uw.edu.pl/en/2021/01/20/english-zeszyty-luzyckie-cfp-the-representation-of-minority-family-forms/

CFP do pobrania: CFP_Zeszyty Łużyckie_Minority Family Forms

oraz 57 numeru, dedykowanego prof. Ewie Siatkowskiej

CFP do pobrania: TOM 57: METODOLOGIA W BADANIACH NAD MNIEJSZOŚCIAMI

Od Redakcji:
Niniejszy, już pięćdziesiąty czwarty tom „Zeszytów Łużyckich” czyni swoim tematem mniejszości Bałkanów Wschodnich, czyli mniejszości z obszaru, którego umowne granice zostały wytyczone w oparciu o kryteria geopolityczne […] Do grupy tekstów przybliżających minorytarną sytuację regionu odnoszą się te, które są dedykowane problemom słowiańskojęzycznej ludności w Północnej Grecji, bułgarskim przesiedleńcom w Rumunii oraz Wołochom w Bułgarii, także mniejszości tureckiej (historycznie odziedziczonej) oraz rosyjskiej (nowo powstałej) w Bułgarii. Artykuły traktujące o mniejszościach pozaregionalnych, związanych z Bałkanami Wschodnimi historycznie i/lub językowo, to ujęcia poświęcone Goranom – ich identyfikacji oraz autoidentyfikacji względem etnolektu gorańskiego, Gagauzom – losom ich kolonii na terenie dzisiejszej Ukrainy oraz Cypryjczykom – ich dyskursowi tożsamościowemu, sytuującemu Cypr w obrębie „greckiego świata” sensu largo ze statusem mniejszościowym.
Posted in wiadomości, wydarzenia.