Konferencja naukowa „Joanna Rapacka i chorwacko-polskie związki kulturalne i literackie“ 23.09.2021, Zadar  

Pierwsze zaproszenie na konferencje naukową  

„Joanna Rapacka i chorwacko-polskie związki kulturalne i literackie“ 

Uniwersytet w Zadarze, 23 września 2021.  

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się z okazji 20. rocznicy śmierci  wybitnej polonistki, kroatystki, slawistki, autorki antologii, badaczki historii literatur  i kultur słowiańskich. Konferencję organizuje Instytut Filologii Chorwackiej  Uniwersytetu w Zadarze we współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Znaczna część dorobku naukowego Joanny Rapackiej (1939 – 2000) poświęcona jest  literaturze, językowi i kulturze chorwackiej. Jej wkład w badania nad starszą literaturą chorwacką i jej popularyzację w pracach opublikowanych w języku polskim jest nieoceniony (na przykład monografia poświęcona Osmanowi Ivana Gundulicia wydana przez Polską Akademię Nauk 1975). Dubrownik zawsze dostarczał uczonej  niewyczerpanych inspiracji badawczych, ale przecież Joanna Rapacka zajmowała się również problematyką chorwacko-polskich związków literackich od czasów najdawniejszych do współczesności oraz kwestią odrębności literatury chorwackiej i serbskiej. 

Konferencja naukowa Joanna Rapacka i chorwacko-polskie związki kulturalne i  literackie będzie okazją do syntetycznego ujęcia i waloryzacji tej niezwykle ważnej, a przedwcześnie przerwanej pracy badawczej Joanny Rapackiej.  

Dlatego zapraszamy do podjęcia podczas konferencji nie tylko tych tematów, które  będą kontekstualizować i badać wkład Rapackiej w rozwój badań kroatystycznych i  studiów nad kulturą chorwacką, ale także do przeanalizowania jej metodologii naukowej i warsztatu badawczego, w tym tematów, które będą dotyczyły szerszego korpusu polsko-chorwackich związków literackich i kulturowych. 

Opłata konferencyjna nie jest pobierana. 

Organizatorzy nie ponoszą kosztów zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów uczestników konferencji. 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 1 września 2021 roku na adres imagas@unizd.hr

Języki konferencyjne: chorwacki, polski, angielski i inne języki słowiańskie. 

Artykuły, po przeprowadzonym postępowaniu recenzyjnym, będą opublikowane w  czasopiśmie Croatica es Slavica Iadertina w części tematycznej. 

Komitet organizacyjny:  

prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina (Zadar)  

dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ (Kraków) 

dr hab. Magdalena Dyras, prof. UJ (Kraków) 

izv. prof. dr. sc. Sanja Knežević (Zadar) 

doc. dr. sc. Marijana Bašić (Zadar) 

  

 

Posted in konferencje slawistyczne, wiadomości and tagged .