Odszedł Profesor Krzysztof Wrocławski

głębokim żalem informujemy o śmierci Profesora KRZYSZTOFA WROCŁAWSKIEGO – znakomitego slawisty i folklorysty, znawcy kultur południowosłowiańskich, szczególnie zasłużonego dla badań nad kulturą macedońską (w roku 2000 Profesor otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopiu). Przez cały okres swojej kariery naukowej i dydaktycznej prof. Wrocławski był związany z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu WarszawskiegoKilkukrotnie (w latach: 1978–19811984–1987, 2000–2005) pełnił funkcję jego dyrektora (wówczas jeszcze Instytutu Filologii Słowiańskiej). Będzie nam brakować Jego serdeczności i otwartości. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Posted in wiadomości, wydarzenia.