Wiosenny deszcz nagród dla studentów ISZiP

Za oknem słonecznie, a na naszych studentów spadł deszcz… nagród.

Podczas odbywającej się pod koniec kwietnia Mezinárodní konference studentů češtiny, organizowanej przez Uniwersytet Karola w Pradze, Maria Krośkiewicz zajęła pierwsze miejsce w kategorii prezentacji profesjonalnych za wystąpienie Šelmy u nás doma. W tej samej kategorii trzecie miejsce zajęła Olga Kasperek (Sociální sítě – nebezpečí a vliv na společnost). Z kolei w konkursie prezentacji tematycznych na trzecim miejscu uplasowała się Kinga Stanaszek (Sama, ale ne osamělá, čili proč ráda cestuji sólo).

Kinga Stanaszek została również laureatką konkursu przekładowego, zdobywając pierwszą nagrodę. Zadaniem było przetłumaczenie z ojczystego języka na język czeski tekstu poświęconego poematowi symfonicznemu Vltava Bedřicha Smetany. Na przygotowanie przekładu uczestnicy mieli 120 minut. Konkurencja była ogromna – jury otrzymało 26 prac w dwunastu językach. Ocenie podlegały m.in. poprawność gramatyczna i językowa tekstu, wybór środków leksykalnych, styl oraz płynność wypowiedzi.

Na tym nie koniec – także Studentská literárněvědná konference odbywająca się w Brnie przyniosła naszemu studentowi laur. Igor Lewicki otrzymał wyróżnienie za referat Analýza motivu židovské matky v meziválečné poezii na příkladu srovnání tvorby českého spisovatele Jiřího Ortena a polského spisovatelé Maurycého Szymla.

Gratulujemy!

 

Posted in wiadomości, wydarzenia and tagged , , , .