Internetowy kurs języka czeskiego

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2006

Numer projektu – FID-62

Źródło finansowania projektu

Fundusz Innowacji Dydaktycznych 60%

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej 40%

Krótki opis projektu

Podstawowym celem kursu jest propagowanie znajomości języka czeskiego wśród studentów kierunków innych niż slawistyka, w tym także spoza Uniwersytetu Warszawskiego; osób, które jeszcze nie zaczęły albo już skończyły naukę na studiach wyższych, oraz wśród osób zainteresowanych nauką języka czeskiego, które jednak ze względów geograficznych, czasowych lub społecznych nie mogą podjąć jego nauki. Znajomość języka czeskiego winna być dla nich dodatkowym atutem na rynku pracy oraz stanowić jeden z czynników rozwoju osobowości, ułatwiający dodatkowo poznanie kultury sąsiedniego kraju.