Podyplomowe kulturoznawcze studia slawistyczne

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2008

Planowany okres realizacji projektu – 2008-2009

Numer projektu – FID-62

Źródło finansowania projektu

Fundusz Innowacji Dydaktycznych 60%

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej 40%

Krótki opis projektu

Celem projektu było opracowanie programu i multimedialnych materiałów dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych prowadzonych przez internet. Studia powinny dostarczyć słuchaczom wiedzy z zakresu kulturoznawstwa bohemistyczno-słowacystycznego, kroatystyczno-słowenistycznego i bałkanistycznego oraz wyposażyć ich w umiejętność posługiwania się nią w działalności zawodowej. Program studiów powinien w szczególności uwzględnić te elementy tradycji kulturowej krajów Słowiańszczyzny zachodniej i południowej, które nadal określają specyfikę ich życia społeczno-kulturalnego oraz wpływają na kształt sytuacji politycznej i przebieg procesów gospodarczych.