Praktyki slawistyczne

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2006

Planowany okres realizacji projektu – 2006-2007

Źródło finansowania projektu

Fundusz Innowacji Dydaktycznych 60%

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej 40%

Krótki opis projektu

Założeniem kursu było ogólne przygotowanie metodyczne słuchaczy w zakresie kulturoznawczych badań terenowych oraz warsztatu animatora kultury. Ma ono stać się podstawą bezpośredniego i efektywnego kontaktu z kulturami stanowiącymi przedmiot zainteresowań studentów. Kurs metodyczny oraz odbywane w jego toku staże w kraju i zagranicą mają wyrobić w słuchaczach umiejętności praktycznego oraz twórczego wykorzystania teoretycznej wiedzy slawistycznej, zdolność krytycznego i nowatorskiego podejścia do przedmiotu studiów oraz dostarczyć narzędzi do profesjonalnej werbalizacji tego rodzaju doświadczenia.