Wizja śmierci w prozie czeskiej lat 1945-1989

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2006

Planowany okres realizacji projektu – 2006-2009

Numer projektu – 1 HO1C 009 27

Źródło finansowania projektu – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Kierownik projektu: dr Robert Kulmiński

Krótki opis projektu

Podjęcie tematu uzasadniła przede wszystkim znikoma ilość badań nad kulturą czeską w Polsce. W przestrzeni akademickiej zaawansowane jest poznawanie przede wszystkim historii i literatury. Badań wykorzystujących metodologię antropologiczną jest niewiele. Zrealizowanie podjętego tematu było kolejnym krokiem w poznawaniu mentalności naszych południowych sąsiadów. Umożliwi szersze i głębsze spojrzenie na zachodzące w Czechach procesy społeczne i literackie. Podstawowym celem pracy było ukazanie – poprzez perspektywę antropologiczną oraz na podstawie konkretnego rodzaju tekstów kultury (prozy) – sposobu myślenia o śmierci, a w konsekwencji określonych sposobów myślenia w ogóle.