Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX w.

Temat badawczy realizowany przez dra Marcina Filipowicza.

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2009

Planowany okres realizacji projektu – 3 lata (2009-2012)

Numer projektu – N N103 148139

Źródło finansowania projektu – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierownik projektu: dr Marcin Filipowicz

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest badanie historycznych konceptów męskości, które powstawały w ramach przesiąkniętej projektem emancypacji narodowej czeskiej kultury XIX wieku. Badanie będzie prowadzić do znalezienia odpowiedzi na kilka pytań:

– po pierwsze, jakie kultura ta oferowała wzorce bycia dorosłą i uczestniczącą we wspólnocie narodowej jednostką męskiej płci kulturowej?

– po drugie, w jaki sposób wzorce te zakotwiczyły się w imaginarium społecznym?

– oraz po trzecie, czy wzorce te odbiegały w jakiś sposób od dominujących w kulturze XIX-wiecznej mieszczańskiej Europy wzorców męskości (zwłaszcza niemieckiego i austriackiego), co mogło być wynikiem podporządkowanej sytuacji etnicznej?

Badanie nie ogranicza się jednak wyłącznie do analizy wzorców męskości oferowanych przez teksty kultury, ale w jego ramach prowadzona jest także rekonstrukcja przebiegu realizacji tych wzorców w oparciu o zapisy doświadczeń rzeczywistych historycznych uczestników tej kultury.