Nowości biblioteczne – marzec ’16

Kroatystów zachęcamy do lektury najnowszych pozycji specjalnie sprowadzonych z Zagrzebia przez dra Falskiego: Hrvatska svakodnevica. Etnografije vremena i prostora oraz Proizvodnja baštine: […]

Dalej

Nowości biblioteczne – jesień ’15

Požgaj Hadži Vesna, Jezik između lingvistike i politike. Beograd 2013 O „śmierci” języka serbskochorwackiego i o „narodzinach” nowych języków literackich na […]

Dalej

Nowości biblioteczne – wiosna ’15

Glottodydaktyka wobec wielokulturowości. Red. nauk. Elżbieta Kaczmarska, Andrzej Zieniewicz. Warszawa 2014 /sygn.31921/ Zbiór artykułów pokonferencyjnych poświęconych „wielokulturowości na polu glottodydaktyki”. […]

Dalej