dr Daniela Pelčaková

doktor

Adres e-mail: danipelc@hotmail.com

Pełnione funkcje:

lektor języka czeskiego