Elżbieta Zimna

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (teatrologia)

Specjalność

teatrologia i bohemistyka

Adres e-mail: elzbieta.zimna@ispan.waw.pl

Pełnione funkcje

adiunkt Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania

  • teatr polski, czeski i słowacki XX wieku i jego uwarunkowania kulturowe oraz historyczne
  • kształtowanie się idei narodowości Czechów i Słowaków w XIX i XX wieku
  • literatura czeska XX i XXI wieku i jej próby dialogu z historią narodową
  • historia i architektura Warszawy i czeskiej Pragi oraz budynków teatralnych

Pracę naukową łączę z tłumaczeniem literatury czeskiej – powieści, esejów i sztuk teatralnych.

Przebieg kariery naukowej

Absolwentka Studium Doktoranckiego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (teatrologia): Doktorat 2018 – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Obroniłam rozprawę doktorską pt. Twórczość dramatyczna Václava Havla na tle czeskiej historii i kultury, moim promotorem był prof. dr hab. Lech Sokół, a recenzentami prof. dr hab. Ewa Wąchocka i prof. dr hab. Jan Hyvnar.

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej: Magister Sztuki w zakresie Wiedzy o Teatrze, 2001 – Akademia Teatralna. Obroniłam z wyróżnieniem pracę magisterską pt. Elementy języka teatralnego Piotra Cieplaka, promotorem był dr hab. Tomasz Kubikowski, recenzentem Janusz Majcherek.

Udział w grantach

Granty Ministerstwa Nauki „Słownik biograficzny teatru polskiego”: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Grant Ministerstwa Nauki „Polski Afisz Teatralny XVIII–XX w.”: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Stypendia

Stypendium CzechLit (České Literární Centrum) dla tłumaczy – XI 2018 Brno

Dydaktyka

W Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW prowadzę zajęcia fakultatywne o historii czeskiego teatru.

Publikacje

Zimna, Elżbieta (2016). O ludziach, którzy nie umieli żyć w prawdzie. W: V. Havel,  Utwory sceniczne (s. 653–660).  Warszawa:  Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Zimna, Elżbieta (2015). Film czy teatr? Debiut Václava Havla w roli reżysera filmowego. W: E. Partyga. G. Nadgrodkiewicz (red.),  Teatr wobec filmu, film wobec teatru (s. 264–271).  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata.

Zimna, Elżbieta (2014). Uporczywa niemożność koncentracji, albo Zagubiona tożsamość bohaterów Václava Havla. W: M. Balowski. B. Bakuła (red.),  Václav Havel — Człowiek, Filozof, Pisarz, Polityk (s. 77–86).  Poznań: Wydawnictwo UAM.

Zimna, Elżbieta (2013). Teatralna droga do aksamitnej rewolucji. Dialog nr 7–8, s. 158–171.

Zimna, Elżbieta (2012). Karierowicze. O bohaterach Havla. Teatr nr 9, s. 48–49.

Zimna, Elżbieta (2009). Uporczywa niemożność koncentracji. O dramatach Václava Havla. Dialog nr 10, s. 46–57.

Zimna, Elżbieta (2000). Dobry teatr jest wszędzie. Scena nr 2, s. 13.

Zimna, Elżbieta (1996). Teatr przyszłości — Przyszłość teatru. Teatr nr 5, s. 45–46.