III rok licencjacki 2019/2020, semestr letni

3 rok, studia licencjackie, II semestr 2019-2020

godz.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:00 Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B2), mgr A.Marković, s.3 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B2), mgr T. Piotrowska-Małek, s.4 Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B2), mgr T. Stojanović, s.11B Lektorat języka czeskiego, gr.1 i 2, dr D.Pelčaková, s.3 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B2), mgr T. Piotrowska-Małek, s.4
        Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B2), mgr T. Stojanović, s.4  
09:45 2L-2M FAKULTET: Metafizyczne labirynty literatury czeskiej, prof. D. Sosnowska, s. Belwederek, co 2 tygodnie Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s. gab.2 Belwederek Lektorat języka czeskiego, gr.1 i 2, dr D. Pelčaková, s.Belwederek   Lektorat języka czeskiego, gr.1 i 2, dr D. Pelčaková, s.5
      Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.11B   Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.3
      Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B2), mgr A.Marković, s.gab.2 Belwederek    
11:30 Seminarium licencjackie, dr M.Hebal-Jezierska, s.4 Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka bułgarskiego, dr hab. I. Genew-Puhalewa, s.gab.14 Wykład/Ćwiczenia: Literatura czeska II, dr J. Królak, s.11A Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.4  
    Seminarium licencjackie, dr hab. R. Kulmiński, s.A, Audytorium Maximum Seminarium licencjackie, dr S. Siedlecka, s.E, Audytorium Maximum Wykład/Ćwiczenia: Literatura serbska, dr hab. M. Bogusławska, s.5  
    2L-2M FAKULTET: Jugosłowiańska narracja partyzancka w filmie i literaturze, dr J. Šuler -Galos, s.107, d. BUW   Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka czeskiego, dr E.Kaczmarska, s.11A  
13:15 Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Czech, dr hab. M.Filipowicz, s. 5 Lektorat języka czeskiego, gr.1 i 2, dr D.Pelčaková, s.5 Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.4 Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Bułgarii, mgr Y. Ilieva-Cygan/ dr V.Vachev, s.4  
  3L-2M FAKULTET Tutoring: Mapy Słowiańszczyzny. Kartografia jako sztuka i metoda, dr A.Kobylińska, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s. gab.2 Belwederek Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka serbskiego, prof. J.Mindak-Zawadzka, s.3 Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Serbii,  mgr M.Skrzeszewska, s.11A  
  3L-2M FAKULTET: Warsztat tłumacza pisemnego i konferencyjnego, dr M. Cmiel-Bażant, s.11B Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.3      
15:00 2L-2M FAKULTET: Čeština pro podnikání (w j. czeskim), T.Zukal, s.11A 1L-2M FAKULTET: Czechosłowacka „II Republika 1938-1939”, dr A. Krawczyk, s.11A Wykład/Ćwiczenia: Literatura bułgarska II, dr S.Siedlecka, s.5 Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.4  
      2L-2M FAKULTET: Jugoslavija za početnike (w j. serbskim), dr J. Molas, s.4 1L-2M FAKULTET: Warsztat lektora: Kultura popularna w nauczaniu języków słowiańskich, dr P. Kajak, s.3  
16:45          
18:30