Zdzisław Kłos

magister

Adres e-mail:

Pełnione funkcje

 • wieloletni kustosz w Bibliotece ISZiP,
 • członek redakcji  „Zeszytów Łużyckich” i równocześnie autor artykułów tam publikowanych.

Zainteresowania

język, historia i literatura Łużyc, częściowo również kultura Czech

Przebieg kariery naukowej

absolwent slawistyki (w zakresie bohemistyki i sorabistyki z tzw. poboczną rusycystyką)  na Uniwersytecie Warszawskim

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 1. Słownik polsko-górnołużycki i górnołużycko-polski. Pólsko-hornjoserbski a hornjoserbsko-pólski słownik, (współaut., razem z E. Siatkowską, S. Wölke, Molasem i Z. Arasimowiczem cz. 1), Warszawa 2002, ss. 5-122.   
 2. Spojrzenia na kulturę Serbołużyczan, Warszawa 2013, ss. 292.

Artykuły

 1. Mityczni królowie Łużyczan, w: Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, pod red. T. Dąbek-Wirgowej i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 1998, 115-119.
 2. Narodowy zdrajca w oczach Łużyczan, w: Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich, pod red. T. Dąbek-Wirgowej i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 1999, 123-127.   
 3. Dzieje księgozbioru slawistycznego na Uniwersytecie Warszawskim, w: Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, J. Molas, Warszawa 2005, s.129-142.
 4. „Znasz-li poety kraj rodzinny?”. O tożsamości mnogiej Jana Bocatiusa, w: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. 3 (Jej znaki i symbole), pod red. J. Goszczyńskiej, Warszawa 2005, s.121-141.
 5. „Ojciec-prezydent” wszystkich Łużyczan. Mit czy rzeczywistość?, w: Res Slavisticae. Księga dedykowana Profesor Ewie Siatkowskiej, naukowa J. Goszczyńska, Z. Greń, Warszawa 2010, s.155-170.
 6. Znaki na słowiańskim niebie. Próba odnalezienia przestrzeni mitycznej w słowiańskich godłach narodowych, w: Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny, naukowa J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2010, s.167-198.
 7. Czerwony sztandar nad Hradczanami. Dzieje kultu Klementa Gottwalda, w: Komunistyczni bohaterowie. 1. Tradycja, kult, rytuał, pod red. M. Bogusławskiej, Z. Grębeckiej i E. Wróblewskiej-Trochimiuk, Warszawa 2011, s. 179-189.
 8. Blask słowiańskiego Acropolis. Plečnik na Hradczanach i nad Ljubljanicą, w: Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi, pod red. M. Bogusławskiej, J. Goszczyńskiej, J. Šuler-Galos, Warszawa 2016, s. 227-236.