Anna Jakubowska

magister

Adres e-mail: ajakubowska@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • lektorka języka czeskiego,
 • członkini redakcji „Zeszytów Łużyckich”
 • sekretarz Komisji Rekrutacyjnej ISZiP
 • członkini Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
 • koordynatorka programu MOST  

 Zainteresowania

metodyka nauczania języków obcych, metody organizacji nauki, mnemotechniki, myślenie wizualne i notatki wspomagające uczenie się, nowoczesne technologie w nauczaniu, bohemistyka, sorabistyka, frazeologia porównawcza

Przebieg kariery naukowej

magisterium: 2002 (Instytut Filologii Słowiańskiej UW)

Prowadzone zajęcia

 • Praktyczna nauka języka czeskiego (A1-B2),
 • Język czeski – kurs internetowy (A1-A2),
 • Jak się uczyć (nie tylko) języków obcych.

 Autorskie szkolenia i lektoraty prowadzone na Uniwersytecie Otwartym UW:

 • Myśl wizualnie, obudź swoją kreatywność i twórz ciekawe notatki.
 • Uczę się, bo lubię i chcę. Kurs efektywnego uczenia się dla małych i dużych.
 • Naucz się uczyć. Jak uczyć się efektywniej i przyjemniej.
 • Zapamiętuj lepiej i ucz się łatwiej: trening pamięci i koncentracji, mnemotechniki i notatki sprzyjające uczeniu się.
 • Język czeski na wesoło.
 • Język czeski dla dużych dzieci – nauka czeskiego z bajkami.
 • Język czeski dla dużych dzieci – nauka czeskiego z piosenką.
 • Język czeski w życiu i w podróży.

Wybrane kursy i szkolenia

 • Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich
 • Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subject – kurs online autoryzowany przez Uniwersytet Kalifornijski w San Diego oferowany przez Coursera.
 • kursy metodyczne nauczania języka czeskiego jako obcego zorganizowane przez Ústav jazykové a odborné přípravy Uniwersytetu Karola w Pradze.
 • Mapy myśli w pracy nauczyciela.
 • Flipowanie, czyli malowanie magicznych flipchartów.
 • Myślenie wizualne – nauka kreatywnego rysunku w biznesie i w edukacji.
 • udział w projekcie Uczę bo lubię – uczestnictwo w szkoleniach dla wykładowców UOUW (Jak to zrobić, by było ciekawiej i bardziej angażująco – praca 
z grupami; Wizerunek – fanaberia czy narzędzie komunikacji?, „Trudni uczestnicy” i „trudni wykładowcy”, czyli o wyzwaniach 
na sali wykładowej, Prawo autorskie w praktyce, Efektywnie to znaczy jak? O specyfice i metodach pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi, Asertywność w pracy wykładowcy).
 • Metodyk zdalnego nauczania, Państwowy Uniwersytet Wirtualny, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Publikacje

Artykuły

 • Online kurz češtiny pro Poláky – výhody a nevýhody, „Nová čeština doma a ve světě“ 1/2012, s.55-61
 • Obraz pijaństwa w polskich, czeskich i górnołużyckich porównaniach frazeologicznych, (w:) Tekst jako kultura. Kultura jako tekst, red. Z. Nowożenowa, Gdańsk 2011, s. 436-447
 • Obraz kłamstwa i kłamcy w polskich i górnołużyckich porównaniach frazeologicznych, (w:) Res slavisticae, red. J. Goszczyńska, Z. Greń, Warszawa 2010, s. 109-118
 • Co to znaczy być fałszywym? Obraz fałszu w polskiej, czeskiej i górnołużyckiej frazeologii, (w:) Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. I. Generowcz, E. Kaczmarska, I.M. Doliński, Warszawa 2009, s. 159-174
 • O czeskiej i górnołużyckiej frazeologii, czyli ustalone porównania semantycznego pola kłamstwa w dwóch bliskich sobie językach, (w:) Kontakty językowe i kulturowe w Europie, red. A. Kątny, Gdańsk 2008, s. 165-176
 • Wielki pan, velký pán, wulki knjez, czyli obraz pyszałka we frazeologii polskiej, czeskiej i górnołużyckiej, „Zeszyty Łużyckie” 41/2007, s. 152-17
 • Temat picia alkoholu we współczesnej polskiej i górnołużyckiej frazeologii młodzieżowej, (w:) Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2007
 • Wpływ języka niemieckiego na frazeologii górnołużycką opisującą „pijaństwo”, (w:) Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej, red. A. Kątny, Gdańsk 2007, s. 193-198
 • Czechy, (w:) Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005, s. 61-115
 • Obraz pijaństwa we frazeologii polskiej, czeskiej i górnołużyckiej, (w:) Slavica Legatur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas, Warszawa 2006, s. 83-94
 • Pycha w górnołużyckiej frazeologii i paremiologii, „Poradnik Językowy” 8/2005, s. 53-58
 • Kłamstwo i fałsz w górnołużyckiej frazeologii, „Prace Filologiczne” L/2005, s. 35-41
 • Wobraz wopiłstwa w hornjoserbskej frazeologiji. Konfrontacija słownikoweho materiala z rěčnej kompetencu serbskich studentow, „Sorapis” 5/2004, s. 41-55
 • Obraz głupoty w polskiej, czeskiej i górnołużyckiej frazeologii, „Bohemistyka” 4/2002, s. 239-275

Omówienia

 • Wakacyjny kurs języka i kultury łużyckiej w Budziszynie (17 VII – 4 VIII 2000 r.), „Zeszyty Łużyckie” 34, 157-159
 • Ludzie w nieludzkich czasach, „Zeszyty Łużyckie” 30, s. 30-33
 • Nieznany szczegół z biografii Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Zeszyty Łużyckie” 29, s. 52-56 (wspólnie z A. Liberadzką)

Przekłady naukowe

 • J. Rejzek, Staroczeskie czasowniki czasowniki čúti a cútiti – ich związki etymologiczne, słowotwórcze i semantyczne, (w:) Pojęcia zapisane w języku, red. K. Waszakowa, M. Falkowska, Warszawa 2015, s. 47-50 (przekład skróconej wersji artykułu)
 • L. Saicová-Římalová, Językowy obraz skromności w języku czeskim, (w:) Pojęcia zapisane w języku, red. K. Waszakowa, M. Falkowska, Warszawa 2015, s. 136-138 (przekład skróconej wersji artykułu)
 • I. Vaňková, Být citlivy (Szkice o czeskim obrazie citlivosti), (w:) Pojęcia zapisane w języku, red. K. Waszakowa, M. Falkowska, Warszawa 2015, s. 37-39 (przekład skróconej wersji artykułu)
 • L. Saicová-Římalová, O ruchu człowieka, (w:) Pojęcie-słowo-tekst. Z zagadnień semantyki leksykalnej, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa 2008, s. 27-43, wspólnie z Krystyną Waszakową
 • J. Šlédrová, Czeski stereotyp nauczyciela i ucznia,(w:) Pojęcie-słowo-tekst. Z zagadnień semantyki leksykalnej, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa 2008, s. 181-189, wspólnie z Krystyną Waszakową
 • L. Šůchová, Metafory w czeskim języku migowym, (w:) Pojęcie-słowo-tekst. Z zagadnień semantyki leksykalnej, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa 2008, s. 131-150

Przekłady literackie i popularnonaukowe

 • Tłumaczenie opowiadań Haliny Pawlowskiej dla miesięcznika „Bluszcz:
  • 2011: Taki miły dzień, Niedaleko do miłości
  • 2010: Świąteczna ballada o wstrętnych mężczyznach, Niejasny bilans dziwnych miłości, O czym uprzejme dziewczyny muszą wiedzieć (nie tylko w Święta), Lirycznie o koźle Vaclavie, Kiedy was ten wasz aż tak bardzo „nie wkurza”!, To zboczeniec! Czyli najbardziej ponure spojrzenie na wstrętną rzeczywistość, O kobiecie, która pilnowała futrzanej etoli, Moje strasznie grube życie, Turystyczny antyprzewodnik, czyli ostrzeżenie na ostatnią chwilę, Różnorodna pasza służy cielętom (o błędach i zazdrości), Mam to na swych rękach, U trzech olbrzymów
  • 2009: Ach ci mężczyźni, Babiarz, Mam dobre intencje, Opowiadanie akurat na listopad, Ach, ci mężczyźni! (wyrażone w procentach.), Shopping „o życie”, Musi być zawsze wierny!!! Lori kukang,Panie Boże, dlaczego?!Przystojniacy w mojej sieci, Najlepiej być kobietą rozwiedzioną, Intymna tajemnica, Miły weekend
 • M. Žamboch , Krawędź żelaza, t. 1, wydawnictwo Fabryka Słów, Lublin 2007, s. 413
 • M. Žamboch , Krawędź żelaza, t. 2, wydawnictwo Fabryka Słów, Lublin 2008, s. 413
 • M. Žamboch , Na ostrzu noża, t. 1, wydawnictwo Fabryka Słów , Lublin 2007, s. 379
 • M. Žamboch, Na ostrzu noża, t. 2, wydawnictwo Fabryka Słów , Lublin 2007, s. 375
 • M. Brýdová, Koszulki. 101 pomysłów, wydawnictwo RM, Warszawa 2006, s. 102
 • B. Kotlík, V. Lank, K. Růžičková, M. Vondra, Z. Vošický, Tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne, wydawnictwo Mozaika, Warszawa 2007, s. 287 (wspólnie z: K. Hejduk, T. Włodarczyk)
 • E. Hereinová, B. Hochheim, Niemiecki dla samouków, wydawnictwo Mozaika , Warszawa 2006, s. 224
 • Dostalová, Š. Zelenková, J. Branan, Angielskidla samouków, wydawnictwo Mozaika, Warszawa 2006, s. 244
 • M. Pokorná, Kaligrafia. Sztuka pisania, wydawnictwo RM, Warszawa 2006, s. 111
 • M. Jankůj, Emaliowane ozdoby, wydawnictwo RM, Warszawa 2005, s. 63
 • G. Marková, Wyplatanie koszyków, wydawnictwo RM, Warszawa 2005, s. 88