Janusz Szablewski

doktor

Adres e-mail: j.szablewski@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

sekretarz Rady Wydziału Polonistyki

Zainteresowania

językoznawstwo porównawcze i historyczne, indoeuropeistyka, paleoslawistyka, rozwój dialektów chorwackich

Przebieg kariery naukowej

magisterium: 2016 (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW), 2017 (Instytut Filologii Klasycznej UW)