Magda Schromová

magister

Adres e-mail: m.schromova@uw.edu.pl 

Pełnione funkcje:

  • Lektorka języka czeskiego
  • Sekretarz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM)
  • członek Pracowni Lingwistyki Migowej przy Uniwersytecie Warszawskim

Zainteresowania:

lingwistyka języka migowego, kultura Głuchych, translatoryka, translatoryka migowa i porównawcza, lingwistyka korpusowa, z zainteresowań pozanaukowych: sport, sztuka, góry i podróże w ciekawe miejsca

Publikacje