Yordanka Ilieva-Cygan

magister

Adres e-mail: y.ilieva-cygan@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • lektor języka bułgarskiego,
 • opiekun Koła Slawistów ISZiP.

Zainteresowania

 • zainteresowania naukowe: bilingwizm, rozwój mowy u dzieci dwujęzycznych, wpływ języka polskiego na język bułgarski dzieci z mieszanych rodzin, glottodydaktyka, porównanie języka polskiego z językiem bułgarskim;
 • inne zainteresowania: tłumaczenie tekstów popularnonaukowych, pisanie tekstów do blogu bułgarskiego o rodzicielstwie.

Publikacje

 • „Czasownik zażyć w dziejach języka polskiego i bułgarskiego”, Poradnik Językowy, zeszyt 2, Warszawa 2010;
 • „Leksyka dotycząca budownictwa w języku polskim i bułgarskim” w Tomie pokonferencyjnym „Humanistyka XXI wieku”, www.humanistykaxxi.waw.pl
 • „Próba charakterystyki języka motoryzacyjnych reklam prasowych”, Poradnik Językowy, zeszyt 3, Warszawa 2011
 • „Co żuraw i kozioł robią na budowie? – o neosemantyzmach w polskiej i bułgarskiej terminologii budowlanej” w Tomie pokonferencyjnym II Konferencji Młodych Lingwistów „Język bez granic”, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa 2011
 • recenzja książki „Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne” pod red. K. Ożoga i B. Taras, Poradnik Językowy, zeszyt 4, Warszawa 2012
 • Литературните маршрути на „Живописна България” – пиршество за ума и душата, Пловдивски университет – издание за образование, наука и култура, Płowdiw 2016
 • Българистиката във Варшавския университет – традиции и предизвикателства от настоящето, współautorstwo z Sylwią Siedlecką, Език и литература, Sofia 2017