Jolanta Mindak-Zawadzka

doktor habilitowana, profesor UW

Adres e-mail: jmmindak@uw.edu.pl

Zainteresowania

bałkanistyka językoznawcza i kulturoznawcza, typologia językowa (morfo syntaksa), etnolingwistyka, problematyka tożsamości etnicznej, Internet jako teren badawczy

Przebieg kariery naukowej

  • doktorat: 1982 (Instytut Słowianoznawstwa PAN),
  • habilitacja: 1990 (Instytut Słowianoznawstwa/Slawistyki PAN).

Publikacje