Krzysztof Wrocławski

Krzysztof Wrocławskidoktor habilitowany, profesor UW

Adres e-mail: kdwroclawski@gmail.com

Pełnione funkcje

  • członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN; członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN,
  • członek Komisji Bałkanistycznej przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN oraz Komisji Etnolingwistycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN,
  • z-ca przewodniczącego Komisji Folkloru Słowiańskiego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów,
  • członek Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów,
  • członek Rad Naukowych czasopism: „Etnolingwistyka” oraz „Narodna Umjetnost” (Chorwacja, Zagrzeb).

Zainteresowania

kultury południowosłowiańskie,  folklorystyka słowiańska, literaturoznawstwo słowiańskie

Przebieg kariery naukowej

  • magisterium: 1965 (Katedra Filologii Słowiańskiej UW),
  • doktorat: 1974 (Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW),
  • habilitacja: 1976 (Wydział Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej UW).

Publikacje