Mário Veverka

doktorant, wykładowca

Adres e-mail: m.veverka@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

  • stażysta,
  • wykładowca.

Zainteresowania

literaturoznawczo orientowana imagologia, narratologia, teoria postaci literackich, „pamięciologia”, badania nad obcością etniczną w polskiej i słowackiej literaturze drugiej połowy XIX wieku (zwłaszcza w twórczości Bolesława Prusa oraz Svetozára Hurbana Vajanskiego) oraz we współczesnej literaturze niemieckiej (twórczość Johannesa Bobrowskiego).

Przebieg kariery naukowej

  • 2019 – obecnie: studia doktoranckie w programie slawistyka (kierunek studiów – filologia) w Instytucie Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego (Temat dysertacji: Formy literackiej prezentacji  kontaktów i konfliktów etnicznych w prozie realistycznej (wymiar środkowoeuropejski);
  • 2022 – obrona „rigoróznej práce“ (małej pracy doktorskiej), którą pisałem na temat „Polenbilder in der deutschen Gegenwartsliteratur” (Obrazy Polski i Polaków we współczesnej literaturze niemieckiej) w programie język niemiecki i kultura (kierunek studiów – filologia) w Katedrze Germanistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – uzyskany stopień PhDr. (doktor);
  • 2014–2019 – studia w programie język niemiecki i kultura – język polski i kultura (kierunek studiów: przekład i tłumaczenie) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – uzyskany stopień mgr (magister).

Dydaktyka

Z ISZiPem współpracuję intensywnie od roku akademickiego 2021/2022 w ramach stażu. Prowadzę przede wszystkim literaturo- oraz przekładoznawczo orientowane fakultety dla słowacystów i bohemistów.

Jestem pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowego projektu międzyuczelnianego Bliżej Siebie: Słowacja – Polska oraz inicjatorem i współorganizatorem cyklicznych wydarzeń słowacystycznych Spotkania ze Słowacją.

Publikacje

Lista publikacji