I rok licencjacki 2019/2020

1 rok, studia licencjackie, I semestr 2019-2020

godz.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:00 Ćwiczenia: Wstęp do językoznawstwa, gr.1, dr J. Bilińska, s.Belwederek Lektorat języka czeskiego, gr.2, mgr M. Schromová, s.3 Lektorat języka czeskiego, gr.2, mgr M. Schromová, s.3 Lektorat języka czeskiego, gr.2, mgr M. Schromová, s.Belwederek  
  Ćwiczenia: Wstęp do językoznawstwa, gr.2, dr M. Hebal-Jezierska, s.11A        
09:45 Ćwiczenia: Wstęp do językoznawstwa, gr.3, dr J. Bilińska, s.11A Wykład: Wstęp do językoznawstwa, dr J. Molas, s. D, Audytorium Maximum, co 2 tygodnie Lektorat języka czeskiego, gr.1, mgr T. Piotrowska-Małek, s.3 Lektorat języka czeskiego, gr.1, mgr T. Piotrowska-Małek, s.Belwederek Wykład: Dzieje regionu -Bałkany, dr M. Falski, s.11A
  Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s.Belwederek        
11:30 Lektorat języka czeskiego, gr.2, mgr M. Schromová, s.3 Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński, s.11B Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński, s.Belwederek   Lektorat języka czeskiego, gr.1, mgr T. Piotrowska-Małek, s.3
  Konwersatorium: Wiedza o sztuce Słowacji dr A.Kobylińska, s.5 Lektorat języka czeskiego, gr.1, mgr T. Piotrowska-Małek, s.3 Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s. E, Audytorium Maximum   Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński, s.5
    Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s.E, Audytorium Maximum Konwersatorium: Wiedza o sztuce Czech, gr.2,  prof. D. Sosnowska, s.3   Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s.11B
13:15 Wykład: Dzieje regionu – Czechy i Słowacja, dr hab. P. Pająk, s.11A   Wykład: Wiedza o literaturze, prof. D. Sosnowska, s. 11A i 11B Lektorat języka bułgarskiego, dr I. Doliński, s.11B Konwersatorium: Wiedza o sztuce Czech, gr.1, dr J.Królak, s.11A
          Konwersatorium: Wiedza o sztuce Bułgarii, mgr A. Kosieradzka, s.5
15:00   1L-2M FAKULTET: Teatralna droga do czeskiej rewolucji, E. Zimny, INSTYTUT TEATRALNY/ ISZiP s.11A FAKULTET: Jak się uczyć języka (i nie tylko), gr.2, mgr A.Jakubowska, s.11A 1L-3L FAKULTET: Obrazy transformacji w kinie bułgarskim po 1989 roku, dr S. Siedlecka, s.Belwederek FAKULTET: Jak się uczyć języka (i nie tylko), gr.1, mgr A.Jakubowska, s.11A
16:45          
18:30