I rok magisterski 2019/2020

1 rok, studia magisterskie, I semestr 2019-2020

godz.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:00 Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s.4 Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka czeskiego, dr D.Pelčaková, s.5 Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka czeskiego, dr D.Pelčaková, s.3
      Lektorat języka chorwackiego, mgr A.Marković, s.4    
      2L-2M FAKULTET: Historia i kultura Bośni, dr M. Falski, s.11A    
09:45 Lektorat języka chorwackiego, mgr A.Marković, s.3 Lektorat języka chorwackiego, mgr A.Marković, s. Belwederek Konwersatorium: Historia języka chorwackiego, dr J. Molas, s.11A   Seminarium magisterskie II, prof. D.Sosnowska, s.E, Audytorium Maximum
  Konwersatorium: Literatura współczesna-Czechy, dr hab. M. Filipowcz, s.4 Lektorat języka czeskiego, dr D.Pelčaková, s.11B   Konwersatorium: Historia języka słowackiego, dr V. Luptáková, s.F, Audytorium Maximum  
  Konwersatorium: Literatura współczesna-Słowacja, dr A.Kobylińska, s.5        
11:30 Seminarium magisterskie III, dr hab. P. Pająk, s.gab.14 Konwersatorium: Historia języka czeskiego, prof. Z. Greń, s.D, Audytorium Maximum Konwersatorium: Literatura współczesna-Chorwacja, mgr P. Chajęcka, s.4    
  Seminarium magisterskie I, dr E.Kaczmarska, s.Belwederek        
13:15 Wykład: Wstęp do translatoryki, dr E.Kaczmarska, s.Belwederek        
  3L-2M FAKULTET Tutoring: Mapy Słowiańszczyzny. Kartografia jako sztuka i metoda, dr A.Kobylińska, s.gab.2 Belwederek        
15:00   1L-2M FAKULTET: Teatralna droga do czeskiej rewolucji, E. Zimny, INSTYTUT TEATRALNY/ISZiP s.11A      
16:45          
18:30