II rok licencjacki semestr zimowy

2 rok, studia licencjackie, I semestr 2020-2021

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka czeskiego, dr M.Hebal-Jezierska, s.3 Lektorat B (Ż) języka czeskiego (A1), mgr D. Górnicka-Urban, s.4 Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s.11B Lektorat B (Ż) języka czeskiego (A1), mgr D. Górnicka-Urban, s.4  
09:45 Konwersatorium: Kultura popularna – Słowacja,  dr A. Kobylińska, s.Belwederek Wykład: Metody badań kulturowych, dr hab. R. Kulmiński, s.11A Lektorat języka czeskiego, mgr T. Piotrowska-Małek, s.3 Lektorat języka czeskiego, mgr T. Piotrowska-Małek, s.Belwederek Wykład/Ćwiczenia: Literatura czeska, dr J.Królak, s.11A
      Konwersatorium: Kultura popularna – Bułgaria, dr S. Siedlecka, s.11B Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s. Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s. gab.2 Belwederek
        Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.Belwederek  
11:30 Wykład/Ćwiczenia: Literatura Słowacji, dr A. Kobylińska, s. Belwederek Lektorat języka czeskiego, mgr T. Piotrowska-Małek, s.3 Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.11B Typologia języków słowańskich, dr I. Doliński, s. Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.5
    Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s. gab.2 Belwederek   Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka słowackiego, dr V. Luptáková Lektorat języka czeskiego, mgr T. Piotrowska-Małek, s.3
13:15 1L-2M Fakultet: Fotografie Słowiańszczyzny-obserwatorium transkulturowe, dr A. Kobylińska, s.Belwederek Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.11B Wykład/Ćwiczenia: Literatura Bułgarii, dr S. Siedlecka, s. Belwederek Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka bułgarskiego, dr I. Doliński, s. Belwederek  
    Konwersatorium: Kultura popularna – Czechy, dr hab. R.Kulmiński, s.11A      
15:00 2L-2M Fakultet Tutoring: Slawista detektywem. Ukryte archiwa Słowiańszczyzny, dr A. Kobyińska, s. gab.2 Belwederek, co 2 tygodnie   1L-2M Fakultet: Mistyfikacja w kulturze czeskiej. Przypadek Teatru Jary Cimrmana, dr J. Królak, s. 3    
16:45     1L-3L Fakultet: Badania terenowe na Bałkanach, mgr M. Maciulewicz    
18:30