III rok licencjacki semestr zimowy

3 rok, studia licencjackie, I semestr 2020-2021

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B1), mgr M. Skrzeszewska, s. 4 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B1), mgr T. Piotrowska-Małek, s.5 Wykład/Ćwiczenia: Literatura chorwacka, dr M. Falski, s.11A Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka czeskiego, dr hab. E.Kaczmarska, s.5 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B1), mgr T. Piotrowska-Małek, s.5
    Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B1), mgr G.Kešina, s.3   Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B1), mgr G.Kešina, s.11A Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B1), mgr M. Skrzeszewska, s. 4
09:45 Lektorat języka chorwackiego, mgr G.Kešina, s.gab.2 Belwederek Seminarium licencjackie, dr M.Hebal-Jezierska, s.4 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.Belwederek Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.5 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.3
    Seminarium licencjackie, dr hab. P. Pająk, s.11B Lektorat języka chorwackiego, mgr G.Kešina, s.4 Lektorat języka chorwackiego, mgr G.Kešina, s.4  
        Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos/dr J. Bilińska, s.   
11:30 Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka chorwackiego, dr J. Molas, s.3 Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos/dr J. Bilińska, s. 5 Wykład/Ćwiczenia: Literatura czeska, dr J.Królak, s.3 Seminarium licencjackie, dr hab. R. Kulmiński, s.4  
      Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Chorwacji, dr M. Falski/ mgr G.Kešina, s.4 Wykład/Ćwiczenia: Literatura słoweńska, dr M.Cmiel-Bażant, s.gab.2 Belwederek  
13:15 Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Czech, dr hab. M.Filipowicz, s. 3 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.3 Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos/dr J. Bilińska, s. gab.2 Belwederek Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Słowenii, dr M. Cmiel-Bażant, s.11B 3L-2M Fakultet: Słowacki dla bohemistów, dr V. Luptáková, s.5
  Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos/dr J. Bilińska, s. 11B Lektorat języka chorwackiego, mgr G.Kešina, s.5 3L-2M Fakultet: Słowacki dla bohemistów, dr V. Luptáková, s.5 2L-2M Fakultet: Obraz, kolekcja, wystawa-kultura wizualna na Bałkanach, dr hab. M. Bogusławska, s.5  
  1L-2M Fakultet: Fotografie Słowiańszczyzny-obserwatorium transkulturowe, dr A. Kobylińska, s.Belwederek Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka słoweńskiego, dr J. Bilińska       
    1L-3L Fakultet: Bałkańskie kontakty językowo-kulturowe, dr hab. I. Genew-Puhalewa, s.11B      
15:00 2L-2M FAKULTET Tutoring: Slawista detektywem. Ukryte archiwa Słowiańszczyzny, dr A. Kobyińska, s. gab.2 Belwederek, co 2 tygodnie   1L-2M Fakultet: Mistyfikacja w kulturze czeskiej. Przypadek Teatru Jary Cimrmana, dr J. Królak, s. 3    
16:45     1L-3L Fakultet: Badania terennowe na Bałkanach, mgr M. Maciulewicz    
18:30