III rok licencjacki semestr letni

3 rok, studia licencjackie, II semestr 2018-2019

godz.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:00
3L-2M FAKULTET: Komunikace nebo autokreace? Česká epistolografie 20. století (w języku czeskim), mgr E.Serafin, s.11A Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B2), mgr T. Piotrowska-Małek, s.4 Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B2), dr J.Molas/mgr A.Marković, s.  Lektorat języka czeskiego, gr.1, dr D.Pelčaková/mgr M. Schromová, s.5 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B2), mgr T. Piotrowska-Małek, s.4
    Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B2), dr J.Molas/mgr A.Marković, s.5     3L-2M FAKULTET: Doświadczenie podróży dawniej i dziś z perspektywy słoweńskiej (w j.słoweńskim), dr M.Cmiel-Bażant, s.11A
09:45
Lektorat języka chorwackiego, mgr A.Marković, s.Belwederek Lektorat języka chorwackiego, mgr A.Marković, s.3   Lektorat języka czeskiego, gr.2, dr D.Pelčaková/mgr M. Schromová, s.11A Lektorat języka czeskiego, gr.2,dr D.Pelčaková/mgr M. Schromová, s.5
  Lektorat języka słowackiego, dr hab. M.Ivanová, s. gab.2 Belwederek       1L-3L FAKULTET: Serbsko-chorwackie relacje językowe, dr J.Molas, s.Belwederek
11:30
Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Czech, dr hab. M.Filipowicz, s.11A Lektorat języka czeskiego, gr.1, dr D.Pelčaková/mgr M. Schromová, s.5 Lektorat języka czeskiego, gr.2, dr D.Pelčaková/mgr M. Schromová, s.3 Lektorat języka chorwackiego, mgr A.Marković, s. 4 Lektorat języka czeskiego, gr.1, dr D.Pelčaková/mgr M. Schromová, s.5
  Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji, mgr M.Rozenberg, s.11B Lektorat języka słowackiego, dr hab. M.Ivanová, s. gab.2 Belwederek 3L-2M FAKULTET: Jazyk v mediach (w języku słowackim), dr hab. M.Ivanova, s. 1L-3L FAKULTET: Karły i siłacze. Cyrk w kulturze czeskiej, dr S.Siedlecka, s.Belwederek Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Chorwacji, dr M.Falski/mgr T.Rawski, s.11A
  3L-2M FAKULTET Tutoring: Gatunki filmowe w kontekście polityczno-społecznym, dr hab. P.Pająk, s. gab.2 Belwederek        
13:15
3L-2M FAKULTET: Vysťahovalectvo zo Slovenska na konci 19. a v 20. storočí (w języku słowackim), mgr M.Rozenberg, s.11B Lektorat języka czeskiego, gr.2, dr D.Pelčaková/mgr M. Schromová, s.Belwederek Lektorat języka chorwackiego, mgr A.Marković, s.Belwederek Lektorat języka słowackiego, dr hab. M.Ivanová, s. gab.2 Belwederek Wykład/Ćwiczenia: Literatura Chorwacji II, dr M.Falski, s.11A
    Wykład/ćwiczenia: Literatura Słowacji, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka czeskiego, gr.1, dr D.Pelčaková/mgr M. Schromová s.5   2L-2M FAKULTET: Ani ateiści, ani wyznawcy-czeskie wyprawy literackie w obszary metafizyki, prof. D.Sosnowska, s.5
      Lektorat języka słowackiego, dr hab. M.Ivanová, s. gab.2 Belwederek    
15:00
3L-2M FAKULTET Tutoring: Język czeski i język polski, ciekawy pod względem przekładu mariaż, dr E.Kaczmarska, s. gab.2 Belwederek 3L-2M FAKULTET Tutoring: Bułgarskie dowody na słuszność teorii metafor pojęciowych George’a Lakoffa i Marka Johnsona, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s. gab.2 Belwederek Wykład/Ćwiczenia: Literatura czeska II, dr J.Królak, s.5 1L-2M FAKULTET: Podstawy typologii języków słowiańskich, dr I.Doliński, s.Belwederek  
  1L-2M FAKULTET: Jugosłowiańskie herstorie. Kobiety w przeszłości krajów byłej Jugosławii, dr K.Taczyńska, s.11A        
16:45
         
18:30