III rok licencjacki semestr zimowy

3 rok, studia licencjackie, I semestr 2021-2022

godz.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:00
Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B1), mgr A.Marković, s.5 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B1), mgr T. Piotrowska-Małek, s.3 Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B1), mgr T. Petrović, s. 11B Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B1), mgr A.Marković, s.11A Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B1), mgr T. Piotrowska-Małek, s.3
  3L-2M Fakultet tutoring: Lingwistyka korpusowa dla bohemistów i słowacystów, dr M. Hebal-Jezierska, s.4   Seminarium licencjackie, dr hab. E. Kaczmarska, s.Belwederek Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B1), mgr T. Petrović, s.11B  
09:45
Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s. gab.2 Belwederek Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s. 4 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.4 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.4 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.Belwederek
  Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka czeskiego, dr hab. E.Kaczmarska, s.Bewederek   Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s. gab.2 Belwederek Lektorat języka słowackiego, dr V. Luptáková, s. 11B  
      Wykład/Ćwiczenia: Literatura Bułgarii, dr S. Siedlecka, s.    
11:30
Wykład/Ćwiczenia: Literatura Słowacji, dr A. Kobylińska, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.4 Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.11A Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.11B Lektorat języka bułgarskiego, dr I.Doliński/ mgr Y. Ilieva-Cygan, s.11B
  Wykład/Ćwiczenia: Literatura Czech, dr hab. J.Królak, s.Belwederek Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka słowackiego, dr V. Luptáková, s. gab.14     Seminarium licencjackie, prof. D. Sosnowska, s. gab.14
13:15
Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Czech, prof. M.Filipowicz, s. 3 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.Belwederek Seminarium licencjackie, dr S. Siedlecka, s.3 Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Bułgarii, mgr Y. Ilieva-Cygan/ dr A. Kosieradzka, s.3 1L-3L Fakultet: Czeski i słowacki performans kulturowy w XIX i XX wieku, dr hab. J. Królak, s.11A
  Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji, mgr M. Kalinowska, s. gab.2 Belwederek Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s.5      
15:00
1L-3L Fakultet: Słowiański jarmark niesamowitości, dr hab. P. Pająk/ dr S. Siedlecka, s.11A 1L-3L Fakultet: Wielojęzyczność Słowian Południowych w teorii i praktyce, dr hab. I. Genew-Puhalewa/mgr E. Savina, s.11A   2L-2M Fakultet: Miejska kultura wizualna na Bałkanach – między estetyzacją przestrzeni a widzialnością społeczną, prof. M. Bogusławska/ dr A. Kosieradzka, s.3  
16:45
         
18:30