III rok licencjacki semestr zimowy

3 rok, studia licencjackie, I semestr 2020-2021

godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B1), mgr M. Skrzeszewska, s. 4 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B1), mgr T. Piotrowska-Małek, s.5 Wykład/Ćwiczenia: Literatura chorwacka, dr M. Falski, s.11A Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka czeskiego, dr E.Kaczmarska, s.5 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B1), mgr T. Piotrowska-Małek, s.5
    Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B1), LEKTOR, s.3   Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B1), LEKTOR, s.11A Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B1), mgr M. Skrzeszewska, s. 4
09:45 Lektorat języka chorwackiego, LEKTOR, s.gab.2 Belwederek Seminarium licencjackie, dr M.Hebal-Jezierska, s.4 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.Belwederek Lektorat języka czeskiego,  dr D. Pelčaková, s.5 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.5
    Seminarium licencjackie, dr hab. P. Pająk, s.11B Lektorat języka chorwackiego, LEKTOR, s.4 Lektorat języka chorwackiego, LEKTOR, s.4  
        Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos, s.   
11:30 Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka chorwackiego, dr J. Molas, s.3 Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos, s. 5 Wykład/Ćwiczenia: Literatura czeska, dr J.Królak, s.3 Seminarium licencjackie, dr hab. R. Kulmiński, s.4  
      Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Chorwacji, dr M. Falski/ LEKTOR, s.4 Wykład/Ćwiczenia: Literatura słoweńska, dr M.Cmiel-Bażant, s.gab.2 Belwederek  
13:15 Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Czech, dr hab. M.Filipowicz, s. 3 Lektorat języka czeskiego, dr D. Pelčaková, s.5 Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos, s. gab.2 Belwederek Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Słowenii, dr M. Cmiel-Bażant, s.11B 2L-2M Fakultet: Słowacki dla bohemistów, dr V. Luptáková
  Lektorat języka słoweńskiego, dr J. Šuler -Galos, s. 11B Lektorat języka chorwackiego, LEKTOR, s.3 2L-2M Fakultet: Słowacki dla bohemistów, dr V. Luptáková 2L-2M Fakultet: Obraz, kolekcja, wystawa-kultura wizualna na Bałkanach, dr hab. M. Bogusławska, s.gab.2 Belwederek  
  1L-2M Fakultet: Fotografie Słowiańszczyzny-obserwatorium transkulturowe, dr A. Kobylińska, s.Belwederek Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka słoweńskiego,  dr J. Bilińska       
  2L-2M Fakultet: LEKTOR JĘZYKA CHORWACKIEGO, s.4 1L-3L Fakultet: Bałkańskie kontakty językowo-kulturowe, dr hab. I. Genew-Puhalewa,       
15:00 2L-2M FAKULTET Tutoring: Slawista detektywem. Ukryte archiwa Słowiańszczyzny, dr A. Kobyińska, s. gab.2 Belwederek, co 2 tygodnie   1L-2M Fakultet: Mistyfikacja w kulturze czeskiej. Przypadek Teatru Járy Cimrmana, dr J. Królak, s. 3    
16:45          
18:30