III rok licencjacki 2019/2020

3 rok, studia licencjackie, I semestr 2019-2020

godz.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:00 Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B1), mgr A.Marković, s.3 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B1), mgr T. Piotrowska-Małek, s.4 Lektorat języka czeskiego, gr.2, dr B.Kubokova, s.Belwederek Lektorat języka czeskiego, gr.1, dr D.Pelčaková, s.3 Lektorat B (Ż)języka czeskiego (B1), mgr T. Piotrowska-Małek, s.4
    Lektorat B (Ż) języka chorwackiego (B1), mgr A.Marković, s. Belwederek Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B1), mgr T. Stojanović, s.11B Lektorat B (Ż) języka serbskiego (B1), mgr T. Stojanović, s.4  
09:30     2L-2M FAKULTET: Historia i kultura Bośni, dr M. Falski, s.11A    
09:45   Lektorat języka czeskiego, gr.2, dr B. Kubokova, s.3 Lektorat języka czeskiego, gr.1, dr D. Pelčaková, s.Belwederek Lektorat języka czeskiego, gr.2, dr B. Kubokova, s.5 Lektorat języka czeskiego, gr.1, dr D. Pelčaková, s.5
    Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.11B   Lektorat języka serbskiego, mgr T. Stojanović, s.3
11:30 Seminarium licencjackie, dr M.Hebal-Jezierska, s.4 Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka bułgarskiego, dr hab. I. Genew-Puhalewa, s. gab.2 Belwederek Wykład/Ćwiczenia: Literatura czeska, dr J.Królak, s.11A Lektorat języka bułgarskiego, mgr Y. Ilieva-Cygan, s.4  
    Seminarium licencjackie, dr hab. R. Kulmiński, s.5 Seminarium licencjackie, dr S. Siedlecka, s.gab.2 Belwederek Wykład/Ćwiczenia: Literatura serbska, dr hab. M. Bogusławska, s.5  
        Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka czeskiego, dr E.Kaczmarska, s.11A  
13:15 Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Czech, dr hab. M.Filipowicz, s. 5 Lektorat języka czeskiego, gr.1, dr D.Pelčaková, s.5 Lektorat języka bułgarskiego, mgr Y. Ilieva-Cygan, s.4 Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Bułgarii, mgr Y. Ilieva-Cygan/dr V.Vachev, s.4  
  3L-2M FAKULTET Tutoring: Mapy Słowiańszczyzny. Kartografia jako sztuka i metoda, dr A.Kobylińska, s.gab.2 Belwederek Lektorat języka czeskiego, gr.2, dr B.Kubokova, s.4 Ćwiczenia: Gramatyka opisowa języka serbskiego, prof. J.Mindak-Zawadzka, s.3 Konwersatorium: Współczesne życie społeczno-polityczne Serbii, mgr M. Skrzeszewska, s.11A  
    Lektorat języka bułgarskiego, dr hab. I.Genew-Puhalewa, s.11B      
    Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.3      
15:00 2L-3L FAKULTET: Správná česká výslovnost (w j. czeskim), mgr M. Schromová, s.11A 1L-2M FAKULTET: Teatralna droga do czeskiej rewolucji, E. Zimny, INSTYTUT TEATRALNY/ ISZiP s.11A Wykład/Ćwiczenia: Literatura bułgarska, dr S.Siedlecka, s.5 Lektorat języka serbskiego, mgr T.Stojanović, s.4  
        1L-3L FAKULTET: Obrazy transformacji w kinie bułgarskim po 1989 roku, dr S. Siedlecka, s.Belwederek  
16:45          
18:30