Umowy bilateralne

Do 15 stycznia można jeszcze składać wnioski o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2019/2020. To już ostatni dzwonek, aby skompletować zgłoszenie. Więcej informacji i formularz aplikacyjny znajdują się pod poniższym linkiem:

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/ogloszenie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyjazdów na studia częściowe i staże w ramach umów bilateralnych:

dla studentów http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2

i doktorantów http://bwz.uw.edu.pl/dla-doktorantow

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej www.nawa.gov.pl (zakładka Programy NAWA; Programy dla studentów polskich), znajduje się oferta wyjazdów stypendialnych dla studentów w ramach współpracy bilateralnej. Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z Regulaminem Programu wymiany osobowej studentów w ramach współpracy bilateralnej.

W związku z nowymi zasadami ubiegania się o wyjazd zagraniczny, od roku akademickiego 2018/2019 Biuro Spraw Studenckich nie pośredniczy w składaniu dokumentów przez studenta do NAWA. Nabór odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie wskazanej przez NAWA. Kandydaci nie będą jak dotychczas wyznaczani w ramach jednostek uniwersyteckich, ale muszą zgłosić się sami.

Jednocześnie informujemy, że jednym z wymaganych przez NAWA dokumentów jest pismo uczelni popierające udział wnioskodawcy w programie, które kandydatom będzie wystawiało Biuro Spraw Studenckich UW.

W celu otrzymania ww. pisma student/ka musi dostarczyć do Biura Spraw Studenckich wypełniony i podpisany przez kierownika/z-cę kierownika jednostki dydaktycznej załącznik nr 2 do wspomnianego wyżej Regulaminu, na podstawie którego Biuro Spraw Studenckich wyda studentowi pismo z ramienia uczelni.