Nowości biblioteczne – luty ’17

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик W naszej bibliotece dostępne są […]

Dalej

Nowości biblioteczne – jesień ’15

Požgaj Hadži Vesna, Jezik između lingvistike i politike. Beograd 2013 O „śmierci” języka serbskochorwackiego i o „narodzinach” nowych języków literackich na […]

Dalej