Zeszyty Łużyckie

Zapraszamy do udziału w tworzeniu 56 numeru czasopisma, poświęconego mniejszościowym typom współczesnej rodziny:

http://slawistyka.uw.edu.pl/en/2021/01/20/english-zeszyty-luzyckie-cfp-the-representation-of-minority-family-forms/

CFP do pobrania: CFP_Zeszyty Łużyckie_Minority Family Forms

oraz 57 numeru, dedykowanego prof. Ewie Siatkowskiej:

CFP do pobrania: TOM 57: METODOLOGIA W BADANIACH NAD MNIEJSZOŚCIAMI

Zapraszamy do udziału w tworzeniu 56 numeru czasopisma, poświęconego mniejszościowym typom współczesnej rodziny:

http://slawistyka.uw.edu.pl/en/2021/01/20/english-zeszyty-luzyckie-cfp-the-representation-of-minority-family-forms/

CFP do pobrania: CFP_Zeszyty Łużyckie_Minority Family Forms