Zeszyty Łużyckie

 

W wydawanym od 1991 roku piśmie „Zeszyty Łużyckie” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone problematyce mniejszościowej sensu largo. W zasięgu zainteresowań autorów znajdują się zarówno mniejszości osadzone instytucjonalnie i postrzegane jako „tradycyjne” (narodowe, etniczne, językowe i religijne), jak również takie, których mniejszościowy status dynamicznie się konstytuuje, a więc wymaga dookreślenia (mniejszości społeczne, kulturowe, polityczne i inne).

Kolejne tomy „Zeszytów Łużyckich” opatrzone są tytułem reprezentującym dominującą tematykę w nich zawartą. 

Ze składem redakcji, zasadami nadsyłania tekstów, procedurą recenzowania oraz z najnowszymi numerami można się zapoznać na stronie czasopisma pod poniższym linkiem:

Strona czasopisma „Zeszyty Łużyckie”

Informacje o archiwalnych numerach do roku 2014 znajdują się zaś pod adresem:

http://zeszytyluzyckie.uw.edu.pl/.

zeszyty-luzyckie