Kroatystyka

 Kroatystyka to interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia nie tylko intensywną naukę języka chorwackiego, ale również spotkanie z bogatą kulturą kraju odwiedzanego każdego roku przez tysiące turystów.

Atutem studiów kroatystycznych jest program, który kładzie nacisk na poznanie Chorwacji w jej rozwoju historycznym, aspektach kulturowych, społecznych i politycznych. Student zdobywa podstawy wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej, antropologicznej oraz etnologicznej, co pozwala mu na panoramiczne spojrzenie na chorwacką mozaikę kulturową, kształtowaną przez tradycję śródziemnomorską i kontynentalną. Studia kroatystyczne w ISZiP UW uczą umiejętności analizy, krytycznego myślenia i interpretacji chorwackiej rzeczywistości i współczesnych procesów społecznych.

Ważnym aspektem jest również bogata oferta stypendiów, która umożliwia wyjazdy na zagraniczne studia częściowe lub zagraniczne praktyki studenckie, między innymi w ramach programów Erasmus + i CEEPUS.

Absolwenci kroatystyki mogą znaleźć zatrudnienie w firmach międzynarodowych, w wielu instytucjach życia publicznego, w placówkach dyplomatycznych, czy w turystyce.

Nasze inicjatywy

Kroatyści ożywiają przedmioty!

Autorka: Maria Ługowska